Uwaga! Obsługa interesantów

Zarządzeniem Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Goleniowie
z dnia 22-05-2020 r.
A-021-33/20
mając na uwadze interes publiczny ,
ochronę życia i zdrowia pracowników
od dnia 27-05-2020 r.
interesanci będą obsługiwani w Kancelarii z zachowaniem poniższych obostrzeń:

1) W kancelarii może przebywać wyłącznie osoba zdrowa,bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
Nie mogą przebywać w kancelarii osoby, które są chore, przebywają z osobą odbywającą kwarantannę lub izolację w warunkach domowych,albo same są objęte kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych;
2) Preferowany kontakt z kancelarią za pomocą środków porozumiewania się na odległość.
3) Nie będą obsługiwane osoby , które nie zostały wezwane do kancelarii lub zawiadomione o terminie czynności.
W celu załatwienia sprawy w kancelarii wymagane będzie indywidualne umówienie terminu wizyty.
4) przestrzeganie zasad dotyczących zakrywania ust i nosa (maseczka jednorazowa lub wielokrotnego użytku (przyłbica w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką ) oraz zasad bezpiecznego -2 metrowego odstępu;
5) każdy interesant powinien używać własnych środków piśmiennych;

Preferowany kontakt z interesantami : drogą pocztową
lub telefoniczną , ewentualnie elektroniczną
tel. 91-418-33-88
e-mail: kancelaria@komornikgoleniow.pl
Wpłat należy dokonywać na konto PKO BP Oddział w Szczecinie
71 1440 1143 0000 0000 10134 005