Obszar działania

OBSZAR DZIAŁANIA

Wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji oświadczenie na piśmie, że korzysta z prawa wyboru komornika- wybór komornika na podstawie art. 8 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (art. 8 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o komornikach sądowych i egzekucji -Dz.U.z 2006r. Nr 167, poz. 1191 z póź.zm.). Zakres właściwości miejscowej Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Goleniowie Bartłomieja Bąka w egzekucji z nieruchomości obejmuje obszar właściwości Sądu Rejonowego w Goleniowie